Evanjelium podľa Marka   –   Mk 7,6–7

66-77, 1-13On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané:

»Tento ľud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

7

No darmo si ma ctia,
lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«