Evanjelium podľa Marka   -   Mk 7,7–9
76-77, 1-13

No darmo si ma ctia,
lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«

8Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov." 9A hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.