Evanjelium podľa Marka   –   Mk 8,31–33

Prvá predpoveď utrpenia. – 3131-33Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 32Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. 3333On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“