Evanjelium podľa Marka   –   Mk 9,19–24

1914-29On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ 20I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. 21Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. 22A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“ 24A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“