Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 25,42. 45

42Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 45Vtedy im on odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.«