Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 1,1. 17. 22

I. Ježišovo narodenie a detstvo, 1,1 – 2,23

Rodokmeň Ježiša Krista. – 11,1-171Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

172 n.Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

22To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: