Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 1,22–23

222 n.To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 2323„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.