Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 15,8–9
8815,1-20

»Tento ľud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

9

No darmo si ma ctia,
lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“