Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 18,1–5. 10

B. Spoločenské ponaučenia, 18,1-35

Spor o prvenstvo. – 118, 1-11V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa:

„Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich 3a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. 4Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 5A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

10Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.