Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 21,4–5

421, 1-11Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

55

„Povedzte dcére sionskej:
Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe,
tichý, sediaci na oslici,
na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“