Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 5,27–28

Nescudzoložíš!. – 2727Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« 2828No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.