Evanjelium podľa Matúša   -   Mt 6,21. 24

2119-23Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Boh a mamona. - 2424Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.