Kniha múdrosti   –   Múd 6,18–19
18(19)17-20

snaha o poučenie je zasa láska (k nej),
láska (k nej) značí však zachovávanie jej zákonov,
zachovávanie jej zákonov je potom zaistenie nesmrteľnosti

19(20)

a nesmrteľnosť vedie do blízkosti Boha.