Kniha Numeri   –   Nm 12,6–8

66-86a riekol im: „Počúvajte moje slová:

Ak je medzi vami prorok,
tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videní
a hovorím s ním vo sne!

7

No nie tak s mojím služobníkom, Mojžišom!
On je v celom mojom dome najvernejší.

8

Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam,
otvorene a nie v hádankách –
a on môže hľadieť na Pánovu podobu.
Prečo ste sa teda nebáli hovoriť
proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?“