Kniha Numeri   –   Nm 14,39–45

Nešťastný pokus vniknúť do Kanaánu. – 39Keď Mojžiš oznámil celému ľudu tieto slová, ľud veľmi zosmutnel. 4040Na druhý deň zavčas rána vstali, išli na temeno vrchu a vraveli: „Sme ochotní tiahnuť na miesto, o ktorom hovoril Pán, lebo sme zhrešili.“ 41Mojžiš im však odvrával: „Prečo chcete prestúpiť Pánov rozkaz?! To sa vám nepodarí! 42Nevystupujte, lebo Pán nie je uprostred vás a vaši nepriatelia vás porazia. 43Veď tam budú proti vám Amalekiti a Kanaánčania a vy padnete mečom. Odvrátili ste sa od Pána, preto ani Pán nebude s vami!“ 44Oni však boli zaslepení a tiahli na temeno vrchu. Ale Pánova archa zmluvy a Mojžiš neopustili táborisko. 4545Tu zostúpili Amalekiti a Kanaánčania a bili ich, a prenasledovali ich až po Hormu.