Kniha Numeri   –   Nm 21,14–15

1414-15Preto sa hovorí v „Knihe bojov Pánových“:

15

„Vaheb v Sufe a údolia Arnonu,
svahy údolí, čo sa tiahnu do krajiny Ar
a opierajú sa o hranicu Moabska.“