Kniha Numeri   –   Nm 6,22–27

Formulka kňazského požehnania. – 2222-27Pán hovoril Mojžišovi: 23„Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov:

24

»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

25

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

26

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

27

Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“