Kniha Numeri   –   Nm 6,24–27
2422-27

»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

25

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

26

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

27

Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“