Pieseň piesní   –   Pies 8,6–7

Snúbenica:

66

Na srdce si ma pritlač jak prsteň,
sťa pečať na svoje rameno!

Ženích:

Lebo láska je mocná ako smrť
a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa – to ohňa plápoly,
jej plamene, to Jahveho je žiar.

7

Ani veľké vody lásku neuhasia,
ani rieky ju neodplavia.
A keby človek za lásku chcel dať
všetky bohatstvá svojho domu,
len by sa opovrhlo ním.