Kniha prísloví   –   Prís 30,15. 18. 21. 29
1515-16

Pijavica má dvoje dcér
(a ony hovoria): „Daj! Daj!“
Tri (veci) sú, čo nedajú sa nasýtiť,
a štyri, (ktoré nikdy) nepovedia: „Dosť!“

18

Tri (veci) sú mi podivné
a štyri nepochopiteľné (vonkoncom):

21

Pre troje (vecí) chvie sa zem
a štvoro nemôže zniesť (nijako):

29

Traja sú, čo si rázne kráčajú,
a štyria, ktorí chodia strmým (kročajom):