Kniha prísloví   –   Prís 6,20. 22

Chráň sa cudzoložstva!

2020-35

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!

22

Keď (niekam) pôjdeš, budú ťa viesť,
keď budeš odpočívať, budú strážiť nad tebou,
keď sa zobudíš, budú ťa sprevádzať.