Kniha prísloví   -   Prís 24,23–34

Druhý dodatok

2323-3423

Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom:

Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.

24

Kto vraví vinnému: "Si nevinný,"
ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť.

25

Tým však, čo sa zastávajú spravodlivosti, dobre sa povodí
a príde na nich požehnanie prehojné.

26

Bozkáva (na) pery,
kto dáva správnu odpoveď.

2724,27

Vybav si vonku svoju robotu
a vykonaj ju na poli!
Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom.

28

Nebývaj pre nič za nič svedkom proti svojmu blížnemu,
ani nezavádzaj nikoho svojimi perami.

2929

Nehovor: "Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím.
Odplatím každému podľa jeho činov."

3030-34

Prešiel som popri poli lenivého človeka
a popri vinohrade chlapa, ktorý rozum potratil.

31

A hľa, bol celkom zarastený pŕhľavou,
jeho povrch pokrývalo bodľačie
a jeho múr sa rozváľal.

32

Keď som to videl, uvažoval som,
hľadel som a vzal som si ponaučenie.

33

"Trošičku pospať, trošku podriemať,
trošičku ruky zložiť na lôžku."

34

Nuž príde ako tulák bieda na teba
a núdza jak ozbrojený muž.