Kniha prísloví   -   Prís 31,1–9

Naučenia kráľa Lamuela

131,1Naučenia Lamuela, kráľa Massy, ktorým ho naučila jeho matka.

Naučenia

2

Čo, syn môj, čože, syn môjho života,
čo (ti), syn mojich sľubov, (povedať)?

33-7

Nedávaj svoju (mužskú) silu ženám (záletným)
a svoju ľúbosť (tým, čo vedia) kráľov zahubiť.

4

Nesluší kráľom, Lamuel,
(nesluší kráľom) víno piť
a panovníkom túžiť za nápojom opojným.

5

Veď ináč pri popíjaní (by mohli) zabudnúť na zákon
a poprekrúcať právo všetkých bedárov.

6

Dávajte chudákovi nápoj opojný
a víno ľuďom skleslým na mysli,

7

nech sa napije a zabudne na svoju veľkú chudobu
a nech už ďalej nespomína na svoj trud!

8

Otváraj svoje ústa za zmĺknutého
v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

9

Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!