Kniha prísloví   -   Prís 31,10–31

Zlatá abeceda o dobrej žene

(Alef)10-31 10

Ach, ktože nájde ženu dobrú?
Jej cena je nad perly.

(Bet) 11

Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej,
bo núdze o zisk niet.

(Gimel) 12

Gazduje mu dobre, a nie zle
po všetky dni svojho života.

(Dalet) 13

Dbá veľmi o vlnu a o ľan
a radostne jej ide práca od ruky.

(He) 14

Hľa, podobá sa lodiam kupeckým:
zďaleka dováža si výživu.

(Vau) 15

Veď vstáva ešte za noci
a rozdeľuje pokrm svojej čeľadi
a prácu svojim dievčatám.

(Zain) 16

Zobzrie sa za poľom a (hneď) ho kupuje,
vinicu vysádza zo zárobku svojich rúk.

(Chet) 17

Chrabrosťou si prepasuje bedrá
a zosilňuje svoje ramená.

(Tet) 18

Tu sladko zakúša, aké dobré je jej podnikanie,
nezhasína jej svetlo za noci.

(Jod) 19

Jej ruky siahajú po praslici,
prstami drží vreteno.

(Kaf) 20

Kde bedár, tam svoju ruku otvára
a k chudákovi ruky vystiera.

(Lamed) 21

Ľakať sa neľaká, čo s čeľaďou, keď (príde) sneh,
bo všetka jej čeľaď má po dvoch oblekoch.

(Mem)22 22

Má narobené prikrývadlá pre seba,
batist a purpur sú jej odevom.

(Nun) 23

Navôkol povestný je jej muž pri bránach
na zasadaniach so starcami krajiny.

(Samech) 24

Speňažuje tiež jemné šatstvo, ktoré vyrába,
a kupcom odpredáva opasky.

(Ajin) 25

Ako jej svedčia moc a krása za odev,
tak s úsmevom sa díva na budúci deň.

(Pe) 26

Prehovoria jej ústa s múdrosťou,
láskavé slová sú na jej jazyku.

(Çade) 27

Sleduje priebeh všetkej práce po dome
a nejedáva z chleba záhaľčivého.

(Qof) 28

Keď prehovoria jej synovia, dobrorečia jej
a jej manžel zahŕňa ju pochvalou:

(Reš) 29

"Rúče sa namáhalo veľa žien,
lež ty si ich všetky predstihla."

(Šin)30 30

Spanilosť je klam a krása - daromnosť;
chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

(Tau)31 31

(Tak teda) dožičte jej z ovocia jej rúk
a nech jej skutky zvestujú v bránach jej chválu!