List Rimanom   –   Rim 8,9. 14. 29

98, 9Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.

141410 n.Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

2928-29Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.