List Rimanom   –   Rim 1,19–20

19Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 2020Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo –, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.