List Rimanom   –   Rim 12,6–8

63-8Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, 7alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, 8či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.