List Rimanom   –   Rim 3,21–22

B. Božia spravodlivosť a viera, 3,21-31

Zjavila sa Božia spravodlivosť. – 2121Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: