Kniha Sudcov   –   Sdc 2,21–23

2121 n.tak ani ja už nechcem vypudiť pred nimi ani jeden z tých národov, ktoré zanechal Jozue, keď umrel. 22A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržiavať Pánovej cesty a chodiť po nej, ako to robili ich otcovia, alebo nie.“

23Preto teda Pán ponechal tie národy, nevypudil ich hneď a nedal ich do ruky Jozueho.