Kniha Sirachovcova   –   Sir 22,1–2

Podarené a nepodarené dietky

122,1

Zamazaným kameňom hádžu po leňochovi,
všetci hovoria o tom, že je hoden opovrženia.

22

Hnojom od volov hádžu po leňochovi;
kto sa ho dotkne, každý si otrasie ruku.