Kniha Sirachovcova   –   Sir 24,1–31

Chvála múdrosti

1

Múdrosť sama sa vychvaľuje,
aj u Boha je v úcte
a má chválu aj u svojho ľudu.

224,2

Uprostred zástupov Najvyššieho otvára ústa,
pred jeho mocou dostáva sa jej slávy.

3

Chváli ju aj jej ľud,
obdivuje ju zhromaždenie svätých.

4

Množstvo vyvolených jej vzdá chválu,
obsiahne väčšie požehnanie ako (všetci) požehnaní. Povie:

55

Ja som vyšla z úst Najvyššieho
ako prvorodená pred všetkým tvorstvom.

6

Ja som roznietila na nebi neuhasiteľné svetlo,
ako hmla som pokryla zem.

7

Svoj príbytok mám na výsostiach,
prestol mám na stĺpe mrakov.

8

Okruh neba som pochodila a sama,
prenikla som do morských hlbín,
po vlnách mora som kráčala;

9

na každom mieste zeme som sa zastavila:

10

u každého ľudu, v každom národe som vládla.

11

Mocne som pošliapala srdcia všetkých,
ktorí vynikali, alebo boli postavení nízko:
U týchto všetkých som hľadala, kde spočinúť
a zdržovať sa v dedičnom (národe) Pána.

12

Stvoriteľ vesmíru mi rozkázal a ustanovil –
lebo môj Stvoriteľ spočinul v mojom stánku –

13

a riekol mi: „V Jakubovom (rode) prebývaj,
v Izraeli maj podiel dedičný
a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene!“

1414

Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh),
takže naveky už nikdy nepominiem.
V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu.

15

Tak som sa trvale usadila na Sione
a na posvätnom mieste mám svoje spočinutie,
lebo v Jeruzaleme mám vládnuť.

16

V slávnom národe som zapustila korene
v podiele môjho Boha, ktorý jemu patrí dedične,
a medzi zástupom svätých mám príbytok.

17

Ako céder na Libanone som vyrástla do výšky,
ako cyprus na vrchu Sion.

18

Vyrástla som ako palma v Engadi,
(som) ako ružový sad v Jerichu;

19

ako utešená oliva na rovinách; tak sa vznášam
ako platan pri vodách (na námestiach).

20

Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam:
ako vzácna voňavá masť vydávam zo seba vôňu ľúbeznú.

2121

Akoby som si (plodmi) storaxu, galbanu, ónyxu a staktu
a tiež samotokým kadidlom okurovala príbytok.

22

Ja ako terebinta rozkladám svoje haluze
a moje haluze sú nádherné a utešené.

23

Ako vinič prinášam ľúbovonné (plody)
a z mojich kvetov vzíde skvelé a prevzácne ovocie.

24

Ja som matka krásneho milovania,
(matka) bázne, uznanlivosti a svätej nádeje.

25

U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej,
u mňa je všetka nádej silného života.

26

Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite,
a nasýťte sa z mojich plodov!

27

Lebo môj duch je sladší ako med
a mať mňa je (sladšie) ako plást medu.

28

Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia.

2929

Ktorí ma požívajú, budú väčšmi lačnieť,
a ktorí ma pijú, budú väčšmi smädiť.

30

Kto ma počúva, nezažije zahanbenie,
ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia.

31

Ktorí (iným) dajú poznať moju jasnosť, obsiahnu večný život.