Kniha Sirachovcova   –   Sir 29,11–18
11

Buď však voči ubiedenému veľkodušný
a neodkladaj poskytnúť mu almužnu!

12

Pre rozkaz (zákona) ujmi sa chudobného
a v jeho nedostatku ho neprepúšťaj naprázdno!

1313

Aj peniaze utrať, ak ide o tvojho brata a priateľa;
(peniaze) neukrývaj pod kameň, kde môžu vziať skazu.

14

Ukladaj si poklad v príkazoch Najvyššieho
a bude ti to osožiť viac ako zlato.

15

Svoju almužnu uzavri chudobnému do srdca
a vymodlí ťa za to zo všetkého zla.

16

Viac ako mohutný štít a oštep
bude bojovať proti tvojmu nepriateľovi.

Verš 17a 18vo Vulgáte chýba.