Kniha Sirachovcova   –   Sir 3,19–26

Buď skromný!

1919

Synu, v pokore konaj svoje práce,
a milovať ťa budú viac ako najslávnejších ľudí.

2020

O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom,
a budeš milý Bohu.

2121

Lebo veľká je moc Božia,
pokorní mu vzdávajú chválu.

22

Nevypytuj sa na veci vyššie od seba,
ani neskúmaj mocnejšie veci od seba!
Ale mysli vždy na to, čo ti prikázal Boh,
a nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.

23

Nie je ti potrebné, aby si na svoje oči uvidel,
čo je raz ukryté.

24

Na zbytočné veci sa nevypytuj mnohonásobne,
ani nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.

25

Veď mnoho vecí ti bolo ukázaných,
ktoré presahujú ľudský rozum.

26

Mnohých oklamala ich vlastná namyslenosť
a ich rozvahu zaujala márnomyseľnosť.