Kniha Sirachovcova   –   Sir 39,1–3

Ktorou cestou možno dôjsť k múdrosti

1

Mudrc skúma múdrosť všetkých predkov
a zapodieva sa náukou prorokov.

2

Má v pamäti, čo kedysi rozprávali slávni muži,
a mysľou preniká do zvratov múdroslovných výpovedí.

3

Preskúmava tajnosti múdrych výrokov
a zapodieva sa záhadami múdroslovných výpovedí.