Kniha Sirachovcova   –   Sir 39,6–7
6

Už na úsvite – ako sa prebudí –
svojím srdcom sa oddáva Pánovi, svojmu Stvoriteľovi,
a pred tvárou Najvyššieho si koná svoju modlitbu.

7

Svoje ústa otvára na modlitbu,
aby odprosoval za svoje previnenia.