Kniha Sirachovcova   –   Sir 41,11–13
11

Beda vám, hriešni mužovia,
ktorí ste opustili zákon najvyššieho Pána.

1241,12

Keď sa aj rodením (množíte), prekliate je vaše zrodenie,
a keď zomierate, kliatba je vaším podielom.

13

Všetko, čo pochádza zo zeme, do zeme sa navráti,
a tak aj bezbožní z kliatby prejdú do záhuby.