Kniha Sirachovcova   –   Sir 51,1–17

Dodatok knihy

151,1

Chváliť ťa chcem, Pane, môj kráľ,
zvelebovať ťa chcem, Bože, môj spasiteľ.

2

Chválu chcem vzdávať tvojmu menu,
lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom.

33-6

Telo si mi vyslobodil zo záhuby,
(zachránil si ma) z osídel zlostného jazyka,
od perí, čo falošne vedia hovoriť,
stal si sa mi pomocníkom proti tým, čo ma utláčajú.

4

Vyslobodil si ma podľa premnohého milosrdenstva svojho mena
od tých, čo revali proti mne, hotoví hrýzť ma.

5

Z rúk takých ľudí, ktorí mi číhali na život,
a z prehrozného súženia, čo ma obkľučovalo;

6

od dusivého ohňa, čo ma už uzavieral,
ale postaveného uprostred ohňa ma nespálil,

7

z hĺbky útrob podsvetia, od poškvrneného jazyka,
od falošných slov, zlého vladára a nespravodlivého jazyka.

8

Až do svojej smrti chcem zvelebovať Pána.

9

Život mám už veľmi blízko dolu v podsvetí.

10

Obkľúčili ma zovšadiaľ a nemal som pomocníka,
ohliadal som sa po ľudskej pomoci, ale nebolo nikoho.

11

Pane, rozpomenul som sa na tvoje milosrdenstvo,
na to všetko, čo si pôsobil od večnosti.

12

Lebo ty, Pane, ochraňuješ všetkých, ktorí sa spoliehajú na teba,
a vyslobodzuješ ich z moci národov.

13

Vysoko nad zemou stanovil si mi príbytok
a prosil som, aby ma pominula smrť.

1414

Vzýval som Pána, otca, môjho pána,
aby ma neopustil, keď mi nadíde deň súženia,
ani ma nenechal bez pomoci, keď príde chvíľa násilníkov.

15

Ustavične chcem vychvaľovať tvoje meno
a vychvaľovať ho budem vyznávaním;
a moja prosba nájde vypočutie.

1616

Lebo si ma vyslobodil zo záhuby
a vytrhol si ma, keď prišlo na mňa zlo.

17

Preto ťa chcem oslavovať a chválu ti vzdávať
a zvelebovať meno Pánovo.