Kniha Sirachovcova   –   Sir 7,26–27
26

Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo
a neukazuj im veselú tvár!

27

Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo,
ak ju dáš rozumnému mužovi.