Skutky apoštolov   –   Sk 13,1–3

III. Prvá Pavlova misijná cesta.
Snem v Jeruzaleme, 13,1 – 15,35

Vyslanie Barnabáša a Šavla. – 113, 1V antiochijskej Cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. 22Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ 3Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.