Skutky apoštolov   –   Sk 18,12–16

Pavol pred prokonzulom Galliom. – 1212Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu 13a hovorili: „Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha.“ 14Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: „Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. 15Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom.“ 16A odohnal ich od súdnej stolice.