Skutky apoštolov   –   Sk 18,4. 8

4Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov.

8A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.