Skutky apoštolov   –   Sk 2,42. 46

Prvé kresťanské spoločenstvo. – 4242Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 4646Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm.