Skutky apoštolov   –   Sk 7,55–56

55Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“