Skutky apoštolov   –   Sk 8,32–33

3232-3232Stať Písma, ktorú čítal, bola táto:

„Viedli ho ako ovcu na zabitie
a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá,
tak ani on neotvorí ústa.

33

Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený.
A kto bude rozprávať o jeho rode?
Lebo jeho život sa berie zo zeme.“