Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 1,14–18
1414 n.

Blízko je Pánov deň,
blízko a je veľmi rýchly.
Čuj, Pánov deň,
trpko tam kričí silák.

15

Ten deň je deň hnevu,
deň úzkosti a zvierania,
deň víchra a víchrice,
deň tmy a temnoty,
deň oblakov a mrákavy.

1616

Deň pozauny a lomozu
proti opevneným mestám
a proti vysokým baštám.

17

Do úzkosti vženiem ľudí,
že budú chodiť ako slepí,
lebo zhrešili proti Pánovi;
ich krv sa bude vylievať ako prach
a ich telá ako hnoj.

18

Ani ich striebro, ani ich zlato
ich nevládze zachrániť
v deň Pánovho hnevu.
Oheň jeho žiarlivosti
pohltí celú zem,
lebo skoncuje, a to hrozne,
so všetkými obyvateľmi zeme.