Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 1,4–6

44-6Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov; 5i tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku; i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Melkoma; 6i tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním."