Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 2,8–11
8

"Počul som hanobenie Moabu
a rúhanie synov Amona,
keď znevažovali môj ľud
a rozťahovali sa na jeho území.

99

Preto ako žijem
- hovorí Pán zástupov,
Boh Izraelov -
Moab bude ako Sodoma
a Amončania ako Gomora,
poľom tŕnia, soľnou baňou
a pustatinou naveky.
Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia
a ostatok môjho národa sa ich zmocní."

10

Toto ich zastihne pre ich pýchu,
pretože hanobili a vyvyšovali sa
nad národ Pána zástupov.

11

Pán bude hrozný proti nim,
veď vykántri všetkých bohov zeme
a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti,
všetky ostrovy národov.