Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 3,1–3

Súd nad Jeruzalemom

13,1

Beda, neposlušnému, poškvrnenému
a násilníckemu mestu.

2

Nepočúvalo na hlas,
neprijalo výstrahu,
nedôverovalo v Pána,
nevinulo sa k svojmu Bohu.

33 n.

Jeho kniežatá uprostred neho
sú ručiace levy;
jeho sudcovia vlci večerní,
ktorí ráno neobhrýzali.