Kniha proroka Sofoniáša   –   Sof 3,11–13
113 n.

V ten deň sa nebudeš hanbiť
pre rozličné skutky,
ktoré si proti mne spáchal,
lebo vtedy odstránim sprostred teba
tvojich nadutých chvastúňov
a viac sa nebudeš vyvyšovať
na mojom svätom vrchu.

1212

Nechám však v tvojom strede
ľud chudobný a biedny.“
Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

1313

Zvyšky Izraela
nebudú páchať neprávosť
a nebudú hovoriť lož;
v ich ústach sa nenájde
podvodný jazyk.
Oni sa budú pásť a košiariť,
že ich neodstraší nik.