Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 3,12–13
12123 n.

Nechám však v tvojom strede
ľud chudobný a biedny."
Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

1313

Zvyšky Izraela
nebudú páchať neprávosť
a nebudú hovoriť lož;
v ich ústach sa nenájde
podvodný jazyk.
Oni sa budú pásť a košiariť,
že ich neodstraší nik.